Delta i

VÅR VERKSAMHET

Foto: Linda Larsby

Det händer mycket i byn och det finna alltid plats för ditt engagemang.

Bygdeföreningen har ett antal olika grupper

Boulespelarna: På den nyanlagda banan finns det möjligheter för både den vana och den ovana. Kom och spel eller tävla med oss!

Byavandrarna: Under hela sommaren arrangerar gruppen by- och sevärdighetsvandringar med guide. Du vet mycket mer om nejden efter en runda!

Festkommittén arrangerar både Lucia, Midsommar, den årliga inköpsturen till Lübeck och mycket mer.

Fibergruppen sökte och fick en stor slant till fibernät i bygden. Nu är projektet nästan slut för gruppens del och entreprenörerna har börjat gräva till kablarna.

Lindbastgruppen: När saven rinner till "släppar" lindarna barken och processen med att göra lindbast tar sin början. Slutet blir vackert rep att virka av eller använda i höbågar.

Loppisgänget: Här är en grupp med rejäl utdelning. Nästan 100 000 kr kommer det i Bygdeföreningens kassa varje år från stora loppisen. Många arbetstimmar läggs på att sortera och förbereda under hela året.

Vävstugan: Bygdeföreningen äger 17 fina vävstolar varav 3 är lediga just nu. Vad har du lust att väva?

Det här Händer

I SÖDRA RÖRUM

Här kommer Bygdeföreningens eget kalendarium att synas

Bygdeföreningens

STYRELSE

Bygdeföreningens styrelse står här från vänster

Ingvar, ordförande

 

 

 

 

 

Copyright @ All Rights Reserved

Webmaster Garhus.se