Upptäck

SÖDRA RÖRUM

Utdrag ur   Bygdeföreningens  kostnadsfria, nerladdningsbara bok   

"Hänt och Känt i Södra Rörums Socken"

Kyrkvärdens hustru blev mormon  - så blev hennes liv

av Åke Rennstam

... Sedan for de vidare med en ångare på floden Missouri till Omaha i Nebraska. Här började resens värsta strapatser;  tvåhundra svenska mils färd över berg, högslätter och stenökner. Sextiofem stora prärievagnar samlades med fem par oxar för varje vagn. Målet var Salt Lake City, staden vid Stora Saltsjön.


De yngre fick vandra bredvid vagnarna. Bara de äldste och sjuka fick åka. Landresan varade två och en halv månad, sjuttio dygn, och innebar mycket hårda påfrestningar. Många, såväl barn som vuxna, dukade under av sjukdom och strapatser.   Den heta ökensolen i resans  början tog sin tribut genom uttorkning och förgiftat vatten, liksom snöstormar och kyla ...   

Bygdeföreningen erhöll förre detta skolan i Södra Rörum som gåva från Naturastiftelsen i september 2000. Efter en omfattande ombyggnad på helt ideella grunder av entuiastiska  medlemmar, samt med bidrag från sponsorer såväl privata som företag och inte minst Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta var Husaren klar för invigning 16 juni 2001.

Namnet Husaren är givit efter det husartorp som en gång i tiden fanns på platsen. Skånes Landshövding Bengt Holgersson förrättade invigningen, Bengt har en släktgård i Funderset.

Idag används skolan flitigt till alla formar av  arrangemang och möten; Loppis, studiecirklar och Fibergruppen som jobber för att få fiber till bygden.

Du är alltid välkommen att hyra Husaren när du behöver  en lokal, för såväl privata som offentliga möten ..

Använd

HUSAREN

Fibermöte och avtalsskrivning på Husaren