Delta i

VÅR VERKSAMHET

Foto: Linda Larsby

Det händer mycket i byn och det finna alltid plats för ditt engagemang.

Bygdeföreningen har ett antal olika grupper

Måndagscirkeln: Träffas alla måndagar både vår och höst och handarbetar tillsamman. Alla är välkommen oavsett förkunskaper.

Boulespelarna: På den nyanlagda banan finns det möjligheter för både den vana och den ovana. Kom  och spel eller tävla med oss!

Vårvandringarna: Under hela våren arrangeras by- och sevärdighets-

vandringar med guide. Du vet mycket mer om nejden efter en runda!

Festkommittén arrangerar både Lucia, Midsommar, den årliga inköpsturen till Lübeck och mycket mer.

Huskommittén sökte och fick en stor slant till  en ny lekplats som just färdigställts. Här behövs alltid extra händer så välkommen i gemenskapen!

Loppisgänget Här är en grupp med rejäl utdelning! Många arbets-timmar läggs på att sortera och förbereda under hela året och första söndagen i maj går loppisen av stabeln. Tycker du loppis är kul?Kom och var med! Ditt bidrag ger bygdeföreningen möjlighet att driva  Husaren.

Vävstugan Vi har 17 vävstolar och det finns lediga platser för dig som är intresserad av att väva!

Det händer mycket

I SÖDRA RÖRUM


2024 års program innehåller många spännande arrangemang; allt från vårvandringar och boule till alla traditionella arrangemang som Valborg, Midsommar och Lucia. 

Klicka för att läsa eller printa ut programmet.


Eller gå in på vår Facebook-sida och läs mer om

hur du anmäler dig eller eventuell kostnad för våra

arrangemang. 


Anslag görs också på din lokala anslagstavla. 


Medlemskap i bygdeföreningen kostar 100 kr för familj och 50 kr för enskilda per år och är obligatorisk om du vill delta i de flesta av bygdeföreningens arrangemang.


Swish 123 568 56 49

Bankgiro 5238-9525


Kom ihåg att skriva både namn och adress. Annars vet vi inte att just du har betalt din årsavgift.


OBS!

Genom att bli medlem och betala medlemsavgiften ger du även ditt tillstånd att Södra Rörum Bygdeförening har dina personuppgifter och delar med sig av informationen till ditt byombud så den vet, vilka hushåll som betalat medlemsavgiften. 


Önskar du mer information om hur Bygdeföeningen sköter sina åtaganden i relation till GDPR ber vi dig vända dig till styrelsen. 


Bygdeföreningens

STYRELSE

Bygdeföreningens styrelse för 2023: Ordförande Ingvar Håkansson, viceordförande Patric Vennerhäll, kassör Göran Andersson,  sekreterare Charlotte Ziethén, ledamöterna  Christel Bergquist, Niklas Nilsson samt Jerry Knutsson.

Suppleanter Anita Persson, Lena Strand, Mats Andersson, Philip Kruse och Roland Petersson.

På vår kontaktlista hittar du även byombud, alla kommittéer, valberedning med mera. Helt enkelt alla som engagerar sig i bygdeföreningen på något vis.