Delta i

VÅR VERKSAMHET

Foto: Linda Larsby

Det händer mycket i byn och det finna alltid plats för ditt engagemang.

Bygdeföreningen har ett antal olika grupper

Boulespelarna: På den nyanlagda banan finns det möjligheter för både den vana och den ovana. Kom  och spel eller tävla med oss!

Byavandrarna: Under hela sommaren arrangerar gruppen by- och sevärdighetsvandringar med guide. Du vet mycket mer om nejden efter en runda!

Festkommittén arrangerar både Lucia, Midsommar, den årliga inköpsturen till Lübeck och mycket mer.

Huskommittén sökte och fick en stor slant till  en ny lekplats som just färdigställts. Här behövs alltid extra händer så välkommen i gemenskapen!

Loppisgänget Här är en grupp med rejäl utdelning! Många arbetstimmar läggs på att sortera och förbereda under hela året och första söndagen i maj går loppisen av stabeln. Tycker du loppis är kul?Kom och var med! Ditt bidrag ger bygdeföreningen möjlighet att driva  Husaren.

Vävstugan Vi har 17 vävstolar och det finns lediga platser för dig som är intresserad av att väva!

Det händer mycket

I SÖDRA RÖRUM


2019 års program innehåller många spännande arrangemang; allt från vårvandringar, 40-års jubileum till alla traditionella arrangemang som Valborg, Midsommar och Lucia. 

Klicka för att läsa eller printa ut programmet.


Eller gå in på vår Facebook-sida och läs mer om

hur du anmäler dig eller eventuell kostnad för våra

arrangemang. 


Anslag görs också på din lokala anslagstavla. 


Medlemskap i bygdeföreningen kostar 100 kr för familj och 50 kr för enskilda per år och är obligatorisk om du vill delta i vissa av bygdeföreningens arrangemang.


Swish 123 568 56 49

Bankgiro 5238-9525


Kom ihåg att skriva både namn och adress. Annars vet vi inte att just du har betalt din årsavgift. 

Bygdeföreningens

STYRELSE

Bygdeföreningens styrelse för 2019: Ordförande Lars Larsby, viceordförande Charlotte Ziethén, kassör Göran Andersson,  sekreterare Patric Vennerhäll, ledamöterna  Nicklas Nilsson, Arne Wirén samt Maj-Britt Gyldemyr.

Suppleanter Jerry  Knutsson, Ingvar Håkansson, Hanna Balic, Philip Kruse, Tommy Selggren och Lena Lannerheim. 

På vår kontaktlista hittar du även byombud, alla kommittéer, valberedning med mera. Helt enkelt alla som engagerar sig i bygdeföreningen på något vis.

 

Copyright @ All Rights Reserved

Webmaster Brokamp.se